سالار عقیلی: «استفاده غیرقانونی از صدای بنده»

سالار عقیلی: «استفاده غیرقانونی از صدای بنده»

هنر موسیقی، ادبیات و نگارگری

عقیلی نوشت که ترانه رهایی در سال 1399 و برای سریال شاهرگ ساخته و خوانده شده است و بدین ترتیب نماهنگ رهایی ارتباطی به حادثه سقوط بالگرد ندارد.


در روزهای اخیر ویدئویی به عنوان "نماهنگی برای رییس جمهور شهید" با صدای "سالار عقیلی" منتشر شد که انتشار دهندگان آن مدعی بودند که توسط سالار عقیلی برای حادثه سقوط بالگرد رئیس جمهور خوانده شده است. حالا سالار عقیلی خواننده با انتشار پستی در اینستاگرام خبر داد که از صدای او استفاده «غیرقانونی» شده است.

عقیلی نوشت که ترانه رهایی در سال 1399 و برای سریال شاهرگ ساخته و خوانده شده است و بدین ترتیب  نماهنگ رهایی ارتباطی به حادثه  سقوط بالگرد ندارد.

سالار عقیلی :مردم عزیز و مهربان کشورم در جریان قرار بگیرید

 

پست سالار عقیلی در اینستاگرام

 سالار عقیلی در جدیدترین پست اینستاگرامی خود نوشت: قطعه رهایی مربوط به سریال شاهرگ می باشد که در سال 1399 منتشر شده. به خاطر استفاده غیر قانونی از صدای بنده توسط شخصی به نام محمدرضا شفیعی مجبور شدم این پست را بگذارم که شما مردم عزیز و مهربان کشورم در جریان قرار بگیرید.