حکم دادگاه بین المللی: اسرائیل حمله به رفح را متوقف کند

حکم دادگاه بین المللی: اسرائیل حمله به رفح را متوقف کند

علم، سیاست و اجتماع

حکم دادگاه اضافه می کند: همچنین اسرائیل باید اقداماتی را انجام دهد تا بازرسان بین المللی بدون مانع به غزه دسترسی داشته باشند.


دادگاه بین المللی در لاهه به اسرائیل دستور داد حمله نظامی به رفح را متوقف کند. دادگاه بین المللی در لاهه به درخواست آفریقای جنوبی این حکم را صادر کرد.

این گذرگاه، نقطه مرزی غزه و مصر است. این تنها نقطه دسترسی منطقه غزه به جهان خارج است.

شهر رفح در جنوب منطقه غزه، تنها بخشی است که ارتش اسرائیل هنوز به آن حمله و اشغال نکرده است. این منطقه محل زندگی 1.5 میلیون نفر از جمعیت 2.3 میلیون نفری غزه است.

دادگاه بین المللی