موافقت حماس با پیشنهاد آتش بس

موافقت حماس با پیشنهاد آتش بس

علم، سیاست و اجتماع

اجرای توافق آتش بس، منوط به موافقت اسرائیل است / طرح شامل سه مرحله است و هر مرحله 42 روز طول می کشد.


حماس با طرح پیشنهادی آتش بس با اسرائیل موافقت کرد. حماس در تماس با قطر و مصر و ترکیه، موافقت این حزب با طرح آتش بس با اسرائیل را اعلام کرد.
این طرح پیشنهادی از سوی مصر و قطر و آمریکا مطرح شده بود. مصر و قطر، میان اسرائیل و حماس در حال میانجیگری برای آتش بس و آزادی اسیران اسرائیلی در اختیار حماس هستند.

اجرای توافق آتش بس، منوط به موافقت اسرائیل است. "خلیل الحیه" نائب رئیس حماس در مصاحبه با الجزیره ضمن اعلام موافقت با طرح آتش بس گفت طرح شامل 3 مرحله و عقب نشینی کامل ارتش اسرائیل از غزه، بازگشت آوارگان و مبادله اسیران است.