موسیقی ابزاری درمانی است؟

موسیقی ابزاری درمانی است؟

هنر موسیقی، ادبیات و نگارگری

نتایج تحقیقات نشان داده است که موسیقی باعث ایجاد تجارب و احساسات مشابه عاطفی در همه فرهنگ‌ها می‌شود.


موسیقی فقط تجربه شنیداری نیست؛ جسمی فیزیکی است که از مرزهای فرهنگی فراتر می‌رود و احساسات مشابهی را برای مردم سراسر جهان برمی‌انگیزد.

این نتایج حاصل یافته‌های محققان دانشگاه تورکو فنلاند است که بررسی کردند چگونه موسیقی از نظر احساسی و فیزیکی بر شنوندگان در سراسر جهان تأثیر می‌گذارد.

از شرکت‌کنندگان خواسته شد تا به احساسات در هنگام گوش‌ دادن به انواع آهنگ‌های غربی و آسیایی امتیاز دهند. این کشف ارتباط عمیق بین پاسخ‌های عاطفی ما به موسیقی و احساسات فیزیکی که تجربه می‌کنیم را برجسته می‌کند.

یکی دیگر از یافته‌های کلیدی این مطالعه جهانی‌ بودن این تجربیات موسیقی است. با وجود تفاوت‌های فرهنگی، شنوندگان غربی و آسیایی واکنش‌های احساسی و فیزیکی مشابهی را به موسیقی گزارش کردند که نشان می‌دهد احساسات ناشی از موسیقی ممکن است ریشه در مکانیسم‌های بیولوژیکی ارثی تا یادگیری فرهنگی داشته باشد.

این مطالعه همچنین به نقش موسیقی در تکامل انسان می‌پردازد. موسیقی ممکن است به‌عنوان ابزاری برای انسجام اجتماعی تکامل یافته باشد.