ستاندن از فقرا و خرج کردن برای ثروتمندان !

ستاندن از فقرا و خرج کردن برای ثروتمندان !

علم، سیاست و اجتماع

چرا باید دولت از کسانی که زیر خط فقر هستند مالیات بگیرد؟! آن هم در شرایطی که طبق اذعان مقامات اقتصادی دولت، بیشترین نصیب از یارانه های عمومی نصیب ثروتمندان می شود. به بیان دیگر دولت از کارگر و کارمندی که بیش از 12 میلیون تومان حقوق می گیرد، مالیات می ستاند و هزینه یارانه هایی چون آب و برق و گاز و بنزین می کند که متمول ها، سهم و نصیب بیشتری از آنها دارند.


 این که خانوارهای ایرانی چقدر باید درآمد ماهانه کسب کنند تا زیر خط فقر نباشند، همواره محل بحث و جدل کارشناسان بوده است. برخی می گویند این عدد در تهران به 30 میلیون تومان هم می رسد و البته در شهرهای کوچکتر، طبیعتاً کمتر است.

  در این نوشتار کوتاه نمی خواهیم وارد این بحث پردامنه شویم ولی قدر مسلم آن است که در حال و روز اقتصادی امروز ایران، هیچ خانواده ای با ماهانه 12 میلیون تومان درآمد، نمی تواند بالای خط فقر باشد.

  حالا قصه این 12 میلیون تومان چیست؟ آن طور که در خبرها آمده است در لایحه بودجه سال آینده، حقوق های بالای 12 میلیون تومان، مشمول مالیات خواهند بود. این رقم در بودجه سال جاری 10 میلیون تومان بوده ولی طبق برخی روایت های خبری، آقای رئیس جمهور دستور داده اند به 12 میلیون تومان برسد و بر اساس میزان حقوق به طور پلکانی افزایش یابد.

   این که درآمدها مشمول مالیات شوند، امری عقلانی و پذیرفته شده است. در همه جای دنیا از صاحبان درآمدهای بالا مالیات می‌ستانند و آن را در مصارف عمومی و به ویژه کمک به افراد زیر خط فقر هزینه می‌کنند.

  حال سوال اینجاست کارگر یا کارمندی که مثلاً 15 میلیون تومان حقوق می‌گیرد و خانواده 4 نفری اش را با هزینه های کمرشکن کنونی اداره می‌کند، آیا زیر خط فقر است یا بالای خط فقر؟ به نظر نمی‌رسد کسی معتقد به زیست بالای خط فقر برای چنین خانواده‌ای باشد.

  جالب نیست؟ در همه جای دنیا از ثروتمندان مالیات می‌گیرند و خرج فقرا می کنند و در اینجا، تصویب می‌کنند از کسانی که قطعاً و یقیناً زیر خط فقرند، مالیات بگیرند و سپس در قالب یارانه و وام‌های کلان بانکی و ارز دولتی و ... به ثروتمندان بدهند!