مجوز ۳۷۶ تک آهنگ و ۱۹ آلبوم صوتی صادر شد

مجوز ۳۷۶ تک آهنگ و ۱۹ آلبوم صوتی صادر شد

هنر موسیقی، ادبیات و نگارگری

دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتشار یک گزارش آمار مجوزهای صادره از این مجموعه در ماه‌های مرداد و شهریور ۱۴۰۱ را اعلام کرد.


 دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مردادماه، مجوز 80 تک آهنگ، یک آلبوم صوتی و دو آلبوم تصویری و همچنین در شهریورماه، مجوز 296 تک آهنگ، 18 آلبوم صوتی و یک آلبوم تصویری را صادر کرد.

برای این آثار مجوز انتشار صادرشده و زمان انتشار آن در اختیار مالک اثر است.

در مردادماه 280 قطعه شعر و 11 نماهنگ و در شهریورماه 738 قطعه شعر و 19 نماهنگ نیز مجوز گرفتند.