«جیران» رفع توقیف شد

«جیران» رفع توقیف شد

هنر موسیقی، ادبیات و نگارگری

بنابر دستور بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه، دستور رفع توقیف سریال جیران صادر شد.


بنابر دستور بازپرس محترم شعبه ۹ دادسرای فرهنگ و رسانه، دستور رفع توقیف سریال «جیران» صادر شد.

 

هر دو نظریه هیات های کارشناسان رسمی سه نفره و پنج نفره بر حقانیت جیران تأکید کردند و با قاطعیت آرا به نفع جیران رای دادند.مخاطبان سریال حسن فتحی می ‌توانند پس از ۵۶ روز توقیف، قسمت ۲۴ و ۲۵ این سریال را جمعه‌ ۲۵ شهریور به صورت اختصاصی از فیلیمو تماشا کنند.